Gratis VR-lesprogramma maakt cyberpesten bespreekbaar

Sociaal videoproductiebedrijf Shootlab heeft met hulp van Het ABC een interactief lesprogramma ontwikkeld om cyberpesten tegen te gaan. In de ‘Week tegen pesten’ is het lesprogramma ‘Doe iets’ gelanceerd, welke Amsterdamse scholen vanaf dat moment gratis kunnen aanvragen.

“Cyberpesten lijkt ongrijpbaar. In iedere klas krijgen kinderen er mee te maken en speelt groepsdruk een grote rol. Van het buitensluiten uit app groepen tot het aanmaken van nepaccounts en het exposen van intieme foto’s. Leerlingen leren door de anti-pestlessen kritisch naar zichzelf te kijken, tegen cyberpesten in te gaan, hulp te krijgen of erover in gesprek te gaan.” aldus Rachelle Solomons-Kraal, onderwijsadviseur en orthopedagoog bij Het ABC.

Virtual reality

Door de digitalisering van de samenleving is cyberpesten, pesten via sociale media, de afgelopen jaren toegenomen. Vooral onder jongeren is het een groot probleem. ‘Doe iets’ maakt invoelbaar hoe het is om gepest te worden en laat zien dat door toekijken zonder in te grijpen een jongere zelf een rol speelt tijdens het pesten. Met de Virtual Reality-bril op wanen de leerlingen zich toeschouwers in een pestsituatie. Door middel van opdrachten en rollenspellen in de aansluitende les worden leerlingen uitgedaagd om zich in te leven.

Aanmelden

Het volledig verzorgde lespakket is bedoeld om hen hier bewust van te maken en handvatten te bieden om het cyberpesten tegen te gaan. De gastlessen worden verzorgd door Het ABC. Aanmelden en reserveren kan bij Shootlab via de volgende link: https://www.doe-iets-vr.nl/vr-reservering    

Voor meer informatie, neem contact op met de Sven Mooij van Het ABC (06-57906694 of smooij@hetabc.nl)