Onderwijsadviseur VO in beeld

“Werken in en met het onderwijs is fantastisch; dat kan ik na ruim drie decennia wel zeggen. Op middelbare scholen zijn (hoog)begaafde leerlingen een gegeven en er wordt – naar mijn idee – nog te weinig voor hen gedaan” zegt onderwijsadviseur en specialist begaafdheid VO Marijke Niele.

Peergroups in het VO
“Ik heb mij altijd sterk voor hen gemaakt en een werkgroep hoogbegaafdheid opgericht. Twee jaar geleden kreeg ik via het samenwerkingsverband de mogelijkheid om de RITHA (Radboud International Theory of High Ability) te volgen en ik ben daar afgestudeerd op peergroups in het VO.”

Hoogbegaafde leerlingen
Marijke vervolgt: “Doceren, maar ook zelf blijven leren, is wat mij drijft. Ik zie mijzelf als aanjager en inspirator die er voor alle leerlingen -met speciale aandacht voor de hoogbegaafde – moet zijn. Waarbij het welbevinden van deze leerling met stip bovenaan staat. Mijn training ‘Hoe (h)erken je de (hoog)begaafde leerling?’ is voor docenten en schoolleiders die naar handvatten zoeken om met deze groep te werken.”

Diverse trainingen
Daarnaast verzorgt Marijke trainingen voor podiumpresentatie (zowel voor leerlingen als docenten) en eindexamenvrees-reductietrainingen aan leerlingen van de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs.

Wil je meer informatie over wat Marijke voor jouw leerlingen of schoolteam kan betekenen? Neem contact op via mniele@hetabc.nl