Het ABC en Impuls Kinderopvang lanceren Peuterpedalen

Een innovatief fietsstimuleringsproject voor voorscholen

Impuls Kinderopvang is in samenwerking met Het ABC het nieuwe project Peuterpedalen gestart. Dit initiatief richt zich op het introduceren en implementeren van fietsstimulering op de voorscholen van Impuls. Met als doel de kansengelijkheid van peuters te bevorderen.

Verkeerseducatieproject
Peuterpedalen is een verkeerseducatieproject die de Gemeente Amsterdam vanuit Verkeer en Meer mogelijk maakt voor de stad. Door loopfietsjes beschikbaar te stellen kunnen peuters de eerste stapjes van het fietsen leren. Jong geleerd, is oud gedaan. En dat is belangrijk, want fietsen geeft vrijheid en kansen. En dat gunt de Gemeente Amsterdam alle kinderen.

Kansengelijkheid
Peuterpedalen is ontwikkeld om alle peuters van de voorscholen van Impuls dagelijks te laten oefenen op loopfietsen. Deze activiteit stimuleert de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, waaronder motorische vaardigheden, zelfvertrouwen en sociale interactie. Door vroeg te leren fietsen, krijgen de kinderen later meer kansen om bijvoorbeeld naar een school te gaan die wat verder van huis is, deel te nemen aan sportverenigingen, en stage te lopen op de middelbare school.

Ouderbetrokkenheid
Het project speelt in op een specifieke behoefte in Amsterdam West, waar veel kinderen niet leren fietsen omdat hun ouders deze vaardigheid ook niet beheersen. Daarom richt Peuterpedalen zich niet alleen op de peuters. Maar worden ook de ouders betrokken bij het programma, door thuis het prentenboek van Sammie en Mo te lezen. Hierdoor wordt fietsen een vast onderdeel van het dagprogramma van de voorscholen en een waardevolle vaardigheid voor het hele gezin.

Het ABC ondersteunt peuterpedalen met expertise en middelen
Het ABC zet zich dagelijks in voor educatieve en sociale gelijkheid. Peuterpedalen ondersteunen wij met expertise en middelen, om de implementatie op de voorscholen zo soepel en effectief mogelijk te laten verlopen.

Impuls Kinderopvang en het ABC kijken ernaar uit om samen te werken aan dit veelbelovende project en de positieve impact die het zal hebben op de kinderen en hun families in Amsterdam West.

Voor meer informatie over Peuterpedalen of om betrokken te raken bij dit project, kunt u contact opnemen met Brigitte van Walen via bvanwalen@hetabc.nl of 06-25730940 of kijk op www.verkeerenmeer.nl

Minke Fuijkschot (directeur Het ABC) en Otto Heijst (directeur-bestuurder Impuls kinderopvang) ondertekenen de overeenkomst tot samenwerken.