Poortwachter Regio Gooi en Vechtstreek

Als Poortwachter Dyslexie voor de Regio Gooi en Vecht, beoordeelt Het ABC volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed dyslexieonderzoek.

De poortwachter zorgt dat de toekenning van de vergoede dyslexiezorg objectief en rechtmatig gebeurt en dat dit proces transparant en navolgbaar is.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de volledigheid van het aangeleverde dossier én naar de correcte inhoudelijke onderbouwing van ernst, hardnekkigheid en vermoeden van dyslexie. We doen dit uiteraard met zorg en aandacht.

 • Aanvraag Vergoede Dyslexiezorg
  • Woonplaats kind

   Het woonplaatsbeginsel is leidend in de bepaling welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van de vergoede zorg. De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet dus gedaan worden bij de Gemeente waar het kind is ingeschreven. Poortwachter Regio Gooi en Vecht behandelt alleen aanvragen van leerlingen uit onderstaande plaatsen:
   Hilversum, Blaricum, Huizen en Laren. Gemeente Wijdemeren; Ankeveen, Breukeleveen, ’s Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg. Gemeente Gooise Meren; Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg.

  • In te sturen documenten

   Aanmelden kan rechtstreeks door het volledige dossier van het kind beveiligd naar ons op te sturen. Klik hiervoor op ‘Documenten insturen’ In verband met de privacywetgeving verzoeken we jullie de documenten alleen op deze manier te sturen.

ZorgaanbiederWebsiteTelnr. E-mail
Chinski  https://www.chinski.nl 035 – 208 90 00gooienvecht@chinski.nl 
Comeniushttps://comeniusggz.nl 030 – 605 25 00info@comeniusggz.nl
ECLG                      https://www.eclg.nl/index-co  085 – 002 21 30ECLG@zorgmail.nl
Gooise Praktijkhttps://www.gooisepraktijk.nl 035 – 523 11 11info@gooisepraktijk.nl
Opdidakthttps://opdidakt.nl 088 – 010 43 00zorgverlening@opdidakt.nl
RIDhttps://www.rid.nl/dyslexie/ 085 – 760 01 75almere@rid.nl
Stichting 1801https://www.1801.nl088 – 180 11 00jeugd@1801.nl
Stichting Taalhulp         http://www.stichtingtaalhulp.nl/vestiging/hilversum/035 – 628 38 02secretariaat@stichtingtaalhulp.nl
Zien in de Klas                 https://zienindeklas.nl/dyslexie/030 – 243 76 82dyslexie@zienindeklas.nl
 • Uitslagen Screening
  • Akkoordverklaring

   Het dossier is op orde en voldoet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), er wordt een akkoordverklaring afgegeven.

   Een akkoordverklaring wil zeggen dat wij een onderzoek volgens de vergoede zorg adviseren bij een door ouders gekozen zorgaanbieder. De akkoordverklaring, inclusief het dossier, wordt vervolgens door ouders/ school of rechtstreeks via de poortwachter doorgestuurd naar de gekozen zorgaanbieder waarna deze een toewijzing voor een ED – onderzoek kan aanvragen bij de gemeente. Dit onderzoek wordt vergoed.

  • NIET – akkoordverklaring

   Het dossier is niet op orde en/of voldoet niet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), er wordt een NIET- akkoordverklaring/Niet Ontvankelijk afgegeven.

   Het dossier wordt teruggestuurd naar school met een duidelijke terugkoppeling van wat er precies nodig is voor verdere begeleiding van de leerling. Ouders worden hiervan vanzelfsprekend op de hoogte gesteld.

Bekijk ook

Aanmelden!

Voor aanmelding Dyslexie onderzoek en/of behandeling, vergoed of niet vergoed, klik op de afbeelding of op de tekst aanmelden

Behandeling

Interesse in behandeling Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Onderzoek

Onderzoek naar Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Poortwachter

De Poortwachter is het aanspreekpunt voor de dyslexie vergoede zorg.