Zorgbreedte overleg (ZBO)

De centrale vraag in het ZBO is altijd: Wat is er nodig om dit kind zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn functioneren op school, in het gezin en (eventueel) in de buurt?

Onze adviseurs (psychologen en orthopedagogen) die de school en/of de buurt kennen, kunnen een effectieve bijdrage leveren aan het ZBO.

Vanuit hun kennis van onderwijs en zorg kunnen de ABC-adviseurs samen met de andere betrokkenen vragen of problemen in kaart brengen, concrete adviezen formuleren, doelgerichte acties in gang zetten en evalueren. Als het gaat om een aanpak binnen verschillende zorgsystemen (onderwijs, gezin en publiek domein) streven we naar een sluitende aanpak, met voor één kind één plan.

ZBO in de praktijk

We nemen deel aan het ZBO, met regelmaat of op afroep. Na het ZBO worden vervolgafspraken gemaakt, waarbij de adviseur ingezet kan worden op een actie. Bijvoorbeeld een gesprek met ouders, begeleiding van een leerkracht, observatie in de groep, onderzoek bij een leerling, contact met instanties.

Ouders

Ouders weten dat hun kind op het ZBO besproken wordt en geven hier toestemming voor aan de school. Zij kunnen deelnemen aan het overleg.

Resultaat

  • een snelle opvolging van signalering
  • praktische adviezen aan leerkracht en/of ouders
  • afstemming over de aanpak en afspraken over de inzet van direct betrokkenen