Behandeling

Behandeling Dyslexie

Persoonlijk behandeltraject

Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie kan er gestart worden met individuele behandeling. In een traject van een vooraf bepaald aantal behandelingen wordt wekelijks gewerkt aan het weer ‘op niveau’ krijgen en wordt gezocht naar een effectieve methode om te leren. Elke behandeling wordt afgestemd op het niveau en de onderwijsbehoeften van jouw kind. Dit betekent dat jouw kind een uniek behandeltraject volgt.

Inhoud dyslexiebehandeling

Wanneer jouw kind het dyslexieonderzoek heeft gehad en gaat beginnen met een dyslexiebehandeling dan zal er worden gewerkt aan de ontwikkeling van lezen en spelling.

Maar daarnaast is er ook zeker aandacht voor ‘wat is dyslexie?’, het leren omgaan met dyslexie, wat zijn de sterke kanten van dyslexie en welke sterke kanten zien we bij jouw kind?

Vaak zien we een verminderd zelfvertrouwen bij dyslecten die al regelmatig het gevoel hebben gehad dat ze ‘minder goed’ zijn dan anderen. Dit zelfvertrouwen weer vergroten is voor ons een belangrijk onderdeel in de behandeling. Om de motivatie en het zelfvertrouwen te vergroten zoeken we bijvoorbeeld naar teksten en boeken die passen bij onderwerpen die jouw kind interesseren. De behandeling wordt qua niveau en onderwijsbehoeften afgestemd op jouw kind. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met het digitale programma Skribbel. Het programma is systematisch opgebouwd en volgt de bestaande leerlijnen voor lezen en spelling. Skribbel® voldoet aan de criteria van het NKD en het ‘Protocol Dyslexie onderzoek en behandeling’.
De behandelingen zijn wekelijks 45 minuten en in de laatste 5 minuten wordt het huiswerk met jullie (kind en ouder) besproken.

Extra mogelijkheid: groepsbehandeling

Aan het eind van het dyslexietraject is er voor de kinderen die nog veel moeite hebben met de acceptatie van dyslexie nog de mogelijkheid om aan een groepsbehandeling deel te nemen waar de psycho-educatie centraal staat: met andere kinderen praten over dyslexie en ook de mooie sterke kanten van dyslexie belichten door diverse speelse werkvormen.

Samen doen wat nodig is

Tot slot vinden wij een goede samenwerking tussen ouders/kind, school en behandelaar heel belangrijk. Ouders letten er, samen met de behandelaar, op dat hun kind (samen met een ouder of iemand anders) de huiswerkopdrachten maakt. Soms kan school hierbij ondersteunen.
Samen proberen we jouw kind zoveel mogelijk te laten groeien op lees- en spellinggebied en met meer zelfvertrouwen zijn/haar schoolloopbaan te laten vervolgen!

Voor ouders

Onze behandellocaties zijn verspreid over Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Zaanstad, zodat hulp dicht bij school/huis gegeven kan worden. Indien nodig kan behandeling ook online plaatsvinden. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk. Ouders en behandelaar letten samen op dat de huiswerkopdrachten worden gemaakt en ook school biedt hierbij (soms) ondersteuning.

  • Werkwijze
    • Skribbel

      We behandelen zowel met papieren werkbladen en boeken (blended-learning) als met de computer. Wij gebruiken hiervoor de digitale methode Skribbel, waarbij grote nadruk wordt gelegd op het herkennen van de klanken van woorden en het verbeteren van vloeiend lezen. Het behandelprogramma is systematisch opgebouwd en volgt de bestaande leerlijnen voor lezen en spelling.

      Skribbel® voldoet aan de criteria van het NKD en het Protocol Dyslexie onderzoek en behandeling.

Bekijk ook

Aanmelden

Voor aanmelding Dyslexie onderzoek en/of behandeling, vergoed of niet vergoed, klik op de afbeelding of op de tekst aanmelden

Onderzoek

Onderzoek naar Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Poortwachter

De Poortwachter is het aanspreekpunt voor de dyslexie vergoede zorg.

Behandeling

Interesse in behandeling Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.