School-Wide Positive Behavior Support

Positief gedrag bevorderen en sociale veiligheid verhogen  

Het sociaal gedrag van leerlingen bevorderen en gedragsproblemen voorkomen? Met School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) schep je heldere verwachtingen ten aanzien van het gedrag. En ondersteun je dit gedrag op een positieve manier met een passende aanpak.

Wat is School-Wide Positive Behavior Support?

SWPBS gaat over het aanleren van gewenst gedrag. Binnen de hele school, in elke klas en wanneer nodig voor specifieke leerlingen. Daarbij zit iedereen op dezelfde lijn.

De schooldirecteur neemt actief leiderschap op zich. Het hele team werkt samen. Ook met de leerlingen en actief met ouders. PBS is een benadering (geen programma) om een positief  en veilig schoolklimaat neer te zetten waarin ouders, leraren en kinderen zich prettig voelen.

De aanpak van SWPBS 

SWPBS is gericht op leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het hele schoolteam werkt drie jaar middels de volgende werkwijze:
– Schoolbreed en preventief toepassen van gedrag beïnvloedende technieken.
– Schoolbreed registreren en signaleren van ongewenst gedrag.
– Op maat inzetten van bestaande interventies voor leerlingen met risicovol gedrag.

Resultaten SWPBS

– Meetbare afname van probleemgedrag
– Bevordert schoolsuccessen
– Zeer motiverende leraren
– Meer effectieve leertijd
– Schoolplezier voor de leerlingen

Implementatie SWPBS

  • Intake; oriënterend gesprek waarna een offerte op maat wordt opgesteld
  • De school vormt een PBS-team of PBS- stuurgroep
  • Per implementatiejaar vinden de volgende bijeenkomsten plaats:
    * schoolteam bijeenkomsten (gem. 2 per schooljaar)
    * PBS-team bijeenkomsten (maandelijks) onder begeleiding van de SWPBS coach van Het ABC.

Opleiding tot interne PBS-coach

Het ABC werkt samen met het Expertisecentrum PBS Windesheim. Wil jij je laten opleiden tot interne PBS-coach, meld je dan aan via onderstaand formulier.

De opleiding duurt twee schooljaren. Per jaar zijn er 3 opleidingsdagen en 3 intervisiemiddagen. Advies is om per school twee deelnemers mee te laten doen. De kosten bedragen € 2670,- per persoon. De opleiding is bedoeld voor IB’ers, leraren en gedragsspecialisten.

Aanmeldformulier interesse in PBS

  • Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Meer weten over School-Wide Positive Behavior Support?

Neem contact op met PBS-coach Rachelle