Voor de (VO-MBO en HBO)school/ organisatieHet ABC biedt begeleiding op de volgende gebieden:

 • Begaafdheid
  Cognitief talentvolle en begaafde leerlingen hebben een passend onderwijsaanbod nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen.

  Onderwijsaanpassingen in het VO, om meer- en hoogbegaafden de juiste ondersteuning te bieden:
  peergroup onderwijs
  – Scholing en trainingen voor leraren en schoolteams om te professionaliseren op het gebied van begaafdheid. Denk aan trainingen voor podiumpresentatie, of leren hoe de hoogbegaafde leerling te (h)erkennen en handvatten om hiermee om te gaan
  Opzetten schoolbeleid begaafdheid

 • Leiderschap
  Coaching, training en adviseren van management teams en de schoolleiding. Van teambegeleiding en persoonlijk leiderschap tot ondersteuningsvraagstukken.

 • Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
  Een ziek kind blijft een schoolkind. Daarom spreken wij een kind aan op zijn gezonde deel. Ons werk is gebaseerd op drie pijlers: informeren, begeleiden en lesgeven. Die kunnen in combinatie ingezet worden, maar kunnen ook op zichzelf staan. Hier leest u hoe wij daar invulling aan geven. Wij zetten ons daarbij in voor de leerling, de school en de ouders/verzorgers.

 • Gedrag en schoolklimaat
  Hoe zorg je schoolbreed voor een goed en veilig pedagogisch klimaat?

Hoe kunnen we je helpen?

Neem gerust contact met ons op