Voor de school

Ons aanbod voor de VO/MBO-school

Leiderschap

Leiderschap Leidinggevende in het onderwijs; werk waarin je zo van betekenis kunt zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Je staat niet zelf voor de klas, maar hebt indirect enorm veel invloed op de wijze waarop jouw team en school zich ontwikkelt. En dat vraagt soms veel van jou als…

Professionalisering

Trainingen ter professionalisering van jouw schoolteam op het gebied van begaafdheid.

Schoolbeleid m.b.t. begaafdheid

Ondersteuning in de opzet van beleid en netwerk rondom begaafdheid  Werk je als school(bestuur) op meerdere fronten aan het gebied van begaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Of wil je aan de slag met een eenduidige aanpak en werkwijze van het werken met cognitief talentvolle leerlingen binnen…