Blog: De juiste personen op de juiste plek

Gespreid leiderschap voor een duurzame verandering!

“Er zijn schoolteams waarbij je voelt: hier zitten écht de juiste personen op de juiste plek. Dit was het geval bij De Josephschool in Bloemendaal waar ik afgelopen jaar ben gevraagd om vanuit Het ABC te ondersteunen in de analyse en in het maken van een verbeterplan voor hun onderwijs. Er waren  risico’s in de eindopbrengsten alsmede uitdagingen binnen het organiseren en aansturen van kwalitatief goed onderwijs”.


Blog geschreven door: Irma Jacet

Analyse van de oorzaken

Na een gezamenlijke, uitgebreide analyse is bekeken wat de belangrijkste oorzaken waren voor de uitdagingen in de school. Klassenbezoeken, het analyseren van documenten en opbrengsten plus gesprekken met de intern begeleider, directie, specialisten en leraren gaven duidelijkheid. De prioriteiten bleken het vakdidactisch handelen, evenals de algehele onderwijsorganisatie. De aansturing in de school was kwetsbaar doordat deze afhankelijk was van enkele personen.

Deze uitdagingen zijn ondervangen door de aansturing op andere wijze te organiseren en veel meer gebruik te maken van de expertise en talenten van het team. Waarbij de rol van de intern begeleider en directeur van ‘leiden’ naar ‘begeleiden’ overging.

Van leiden naar begeleiden

In de school waren al veel leraren met een bepaald specialisme actief, maar met geringe verantwoordelijkheid en input. Zij zijn het afgelopen schooljaar gecoacht om een specifieke rol in de school in te nemen. Met als doel om hun talenten, plannen, ideeën en kennis over te brengen aan het team. Iedere specialist analyseerde zijn/haar eigen uitdagingen, om vervolgens met onze ondersteuning passende ambitie- en kwaliteitskaarten op te stellen. Dit vroeg veel afstemming, maar ook het loslaten van zaken door de directie.

Onderlinge verwachtingen

Er heerste onzekerheid en twijfel bij de rekenspecialist over haar nieuwe rol in de school. Door klassenbezoeken, het analyseren van de schoolopbrengsten en uitdagingen, passende ambities te stellen en een korte- en langetermijnplan te maken, groeide de rekenspecialist in enkele maanden naar een verantwoordelijke en gemotiveerde specialist in de school.

Heldere onderlinge verwachtingen van de rollen, de hoeveelheid autonomie, duidelijke prioriteiten, een strakke jaarplanning, specifieke formats, het faciliteren van tijd, het meenemen van het team en de manieren van aansturen waren cruciale factoren in dit proces.

Annemiek Merckx (Intern begeleider De Josephschool): “Wat word ik toch blij van wat er in gang is gezet! Het is zo fijn dat jij er bent om de nieuwe kwaliteitsstructuur, wat we echt al langer willen, nu handen en voeten te geven. Waarvoor zeer veel dank. Het helpt uiteraard ons als school verder, maar het heeft ook de specialist in haar kracht gezet!”

De opbrengst

Gedurende het jaar bleek dat de juiste mensen écht op de juiste plek zaten. Specialisten groeiden allemaal in hun nieuwe rol, kregen veel meer autonomie, verantwoordelijkheidsgevoel en verzorgden waar nodig zinvolle studiemomenten in het team. De intrinsieke motivatie, het plezier en het teamleren groeiden zichtbaar! Schoolopbrengsten werden niet meer alleen door de intern begeleider geanalyseerd, maar door alle specialisten. Er werden ‘speeddates’ tussen de leraren en specialisten opgetuigd om groepsopbrengsten te bespreken en studiedagen werden gevuld met hun input. De directeur en intern begeleider behielden de helikopterview en stuurden aan waar nodig.

“Als onderwijsadviseur kan ik nu naar de achtergrond, omdat de specialisten hun rol veelal zelfstandig innemen. De kwaliteit van de school is minder afhankelijk geworden van één persoon en dus minder kwetsbaar in tijden van veel wisselingen. Een mooi voorbeeld van een duurzaam resultaat, een feestje om te begeleiden en iets waar de school trots op mag zijn! En als kers op de taart zijn de rekenopbrengsten van de niet-methode gebonden toetsen gestegen”.

Meer info: www.hetabc.nl/leiderschap of www.hetabc.nl/winactie
Of neem direct contact op met:
Irma Jacet
Onderwijsadviseur Het ABC
ijacet@hetabc.nl