Basistraining VVE

Om te voldoen aan het profiel jonge kind voorziening van de gemeente Amsterdam dienen pedagogisch medewerkers werkzaam op een VVE groep te beschikken over een basiskwalificatie VVE. Voor meer informatie, klik op de link profiel jonge kind voorziening van de gemeente Amsterdam.

De basiskwalificatie VVE verkrijgt men middels een afgeronde Basistraining VVE of een volledig certificaat voor een erkend VVE programma.

De volledige Basistraining VVE bestaat uit 12 bijeenkomsten van 4 uur, 5 coachingsbezoeken op de werkvloer en een aantal contactmomenten per telefoon of email. De training heeft een duur van minimaal 9 (tot maximaal 12) maanden.

Het is nog mogelijk voor pm-ers die Module 1 (6 bijeenkomsten) gecertificeerd zijn om de volledige Basistraining VVE te behalen middels inschrijven voor Module 2. Deze module duurt ongeveer 6 maanden.
Module 2 bestaat uit 6 bijeenkomsten van 4 uur en 3 coachingsbezoeken op de werkvloer.

In de periode tussen de trainingsbijeenkomsten oefenen de deelnemers in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten, houden ze een portfolio bij om hun leerproces te volgen en worden ze gecoacht op de werkvloer. De studiebelasting per bijeenkomst (inclusief het maken van de praktijkopdrachten) is ongeveer 8 tot 10 uur.

Om deel te kunnen nemen aan de Basistraining VVE moet de taalnorm behaald zijn. B2/3F mondeling, B2/3F leesvaardig en B1/2F schriftelijk. Deze niveaus komen overeen met de niveaus 2F en 3F van de Meijerink-norm.

 • Informatie over basistraining VVE
  • Voor wie is de basistraining VVE?

   Alle nieuwe PM’ers in de VVE, invalkracht of vast en nieuwe HBO’ers op de groep.
   De Basistraining VVE is niet bedoeld voor PM’ers die gecertificeerd zijn voor een erkend VVE programma.

   Om deel te kunnen nemen aan de Basistraining VVE moet de taalnorm behaald zijn. B2/3F mondeling, B2/3F leesvaardig en B1/2F schriftelijk. Deze niveaus komen overeen met de niveaus 2F en 3F van de Meijerink-norm.   

  • Waar, wanneer en door wie wordt de basistraining VVE gegeven?

   Het coördinatiepunt blijft het centrale aanmeldingspunt voor de Basistraining VVE in Amsterdam.
   De trainingen vinden afwisselend plaats bij Het ABC, Dynamo en Studio Zeeburg.
   Minimaal eenmaal per kwartaal zal een Basistraining VVE van start gaan.
   De trainingen worden verzorgd door gekwalificeerde trainers van het trainersnetwerk Amsterdam.

  • Wat kost een basistraining VVE?

   Deelnemersprijs Basistraining   € 2.345,= (vrijgesteld van BTW)
   Deelnemersprijs Module 2         € 1.300,= (vrijgesteld van BTW)

  • Annuleringskosten basistraining VVE

   Tot 4 weken voor aanvang van de training: administratiekosten € 75,–
   Tussen 4 weken en 1 week voor aanvang training: administratiekosten € 150,–
   Vanaf 1 week voor aanvang training: geen restitutie mogelijk, met uitzondering van de coachingskosten.
   Indien een deelnemer binnen 24 uur een coachingsbezoek afzegt, wordt een no-show bedrag berekend van € 105,= en een nieuwe afspraak gemaakt.

Aanmelden VVE Basistraining

 • Gegevens organisatie

 • Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.
 • Factuurgegevens

 • Gegevens deelnemer

 • DD dash MM dash JJJJ
  module 2 kan alleen als je module 1 hebt behaald

Hoe kan ik je helpen?

Neem contact op met onze adviseurs