Blog: De juiste personen op de juiste plek

Gespreid leiderschap voor een duurzame verandering!

Er zijn schoolteams waarbij je voelt; “hier zitten écht de juiste personen op de juiste plek”. Dit was het geval bij de eenpitter waar ik afgelopen jaar ben gevraagd om vanuit Het ABC te ondersteunen in de analyse en in het maken van een verbeterplan. Er waren  risico’s in de eindopbrengsten alsmede uitdagingen binnen het organiseren en aansturen van kwalitatief goed onderwijs.


Blog geschreven door: Irma Jacet

Analyse van de oorzaken

Na een gezamenlijke, complete analyse is bekeken wat de belangrijkste oorzaken waren voor de uitdagingen in de school. Prioriteit bleek het vakdidactisch handelen en aanbod binnen het rekenen. Evenals de algehele onderwijsorganisatie en aansturing in de school, welke kwetsbaar was doordat de aansturing afhankelijk was van enkele personen.

Deze uitdagingen zijn getackeld door de aansturing op andere wijze te organiseren. En door veel meer gebruik te maken van de expertise en talenten van het team, waarbij de rol van de intern begeleider en directeur van ‘leiden’ naar ‘begeleiden’ overging.

Van leiden naar begeleiden

In de school waren al veel leraren met een bepaald specialisme actief, echter met geringe verantwoordelijkheid en input. Zij zijn het afgelopen schooljaar gecoacht om een specifieke rol in de school in te nemen. met als doel om hun talenten, plannen, ideeën en kennis over te brengen in het team. Binnen hun eigen specialisme werden uitdagingen geanalyseerd, om vervolgens met ondersteuning passende ambitie- en kwaliteitskaarten op te stellen. Dit vroeg veel afstemming, maar ook het loslaten van zaken door de directie.

Onderlinge verwachtingen

Er heerste onzekerheid en twijfel over de nieuwe rol van de rekenspecialist in de school. Door klassenbezoeken, analyseren van de schoolopbrengsten en uitdagingen, passende ambities te stellen en een korte en lange termijn plan te maken, groeide de rekenspecialist in enkele maanden naar een verantwoordelijke en gemotiveerde specialist in de school.

Heldere onderlinge verwachtingen van de rollen, de hoeveelheid autonomie, duidelijke prioriteiten, een strakke jaarplanning, specifieke formats, het faciliteren van tijd, het meenemen van het team en de manieren van aansturen waren cruciale factoren in dit proces.

IB: “Wat word ik toch blij van wat er in gang is gezet! Het is zo fijn dat jij er bent om de nieuwe kwaliteitsstructuur, wat we echt al langer willen, nu handen en voeten te geven. Waarvoor zeer veel dank. Het helpt uiteraard ons als school verder, maar het heeft ook de specialist in haar kracht gezet!”

De opbrengst

Gedurende het jaar bleek dat de juiste mensen écht op de juiste plek zaten. Specialisten groeiden allemaal in hun nieuwe rol, kregen veel meer autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel in de school en verzorgden waar nodig zinvolle studiemomenten in het team. De intrinsieke motivatie, het plezier en het teamleren groeide zichtbaar! Schoolopbrengsten werden niet meer door de IB geanalyseerd, maar door alle specialisten. Er werden ‘speeddates’ tussen de leraren en specialisten opgetuigd om groepsopbrengsten te bespreken en studiedagen werden gevuld met hun input. De directeur en IB behielden de helikopterview en stuurden aan waar nodig.

Als onderwijsadviseur kan ik nu meer naar de achtergrond, omdat de specialisten hun rol veelal zelfstandig innemen. De kwaliteit van de school is minder afhankelijk geworden van één persoon en dus minder kwetsbaar in tijden van veel wisselingen. Een mooi voorbeeld van een duurzaam resultaat, een feestje om te begeleiden en iets waar de school trots op mag zijn! En als kers op de taart zijn de reken opbrengsten gestegen.

Meer info: www.hetabc.nl/leiderschap
Of neem direct contact op met:
Irma Jacet
Onderwijsadviseur Het ABC
ijacet@hetabc.nl