Blog: Doe je de dingen goed óf doe je de goede dingen?

“Zou je trainingen willen geven en klassenbezoeken willen doen, er zijn nog veel verschillen in de school”. Recent werd ik benaderd voor een instructie traject in een school. Ik ging de klassen in om de beginsituatie in kaart te brengen waarop ik de trainingen kon laten aansluiten. Wat bleek; het pedagogisch en didactisch handelen was behoorlijk goed, echter er bleek nooit een duidelijke visie of een lat te zijn bepaald wanneer je als leraar tevreden kon zijn over je instructie, met als gevolg dat iedereen het op zijn eigen manier ging doen.


Blog geschreven door: Irma Jacet

Kaders creëren

Het didactische traject met trainingen werd door deze bevinding een traject waarin we met elkaar afspraken gingen maken over een gezamenlijke visie op didactisch handelen binnen de betreffende school. Wanneer zijn we tevreden? Wat is dan zichtbaar? Wat zijn onze succescriteria voor een effectieve les? Dit hebben we vervolgd door verschillende doelgerichte collegiale consultaties en wat bleek; slechts een enkele leraar kon uiteindelijk coaching gebruiken.

Passende oplossingen

Met dit voorbeeld wil ik illustreren dat er soms behoefte of aanleiding is om snel tot actie over te gaan om verbeteringen op korte termijn door te voeren. Dit kan in sommige gevallen de juiste resultaten opleveren. Regelmatig is het merkbaar dat door de snelheid of het enthousiasme oplossingen worden geïmplementeerd die uiteindelijk niet passend zijn en dus niet het gewenste effect hebben. Problemen blijven in stand of verergeren, terwijl er wel goede dingen worden gedaan. Gevolg hiervan is dat er vaak frustratie en een gebrek aan motivatie ontstaat en vervolg verbeterplannen hierdoor minder goed gedragen worden. Als het probleem het probleem niet is, is de oplossing niet de oplossing!

Nulmeting

Kortom; het gaat er dus niet alleen om of je de dingen goed doet maar ook of je de goede dingen doet! Op veel scholen stappen wij daarom niet zomaar mee in het bieden van dé gevraagde oplossing. Liever nemen we de directie/teams mee in een stap ervoor, door een goede nulmeting te doen en het probleem echt grondig te analyseren.

Een nulmeting is een onafhankelijke analyse op een bepaald gebied van de school. Zo kan er een nulmeting worden gedaan rondom pedagogisch/didactisch handelen, maar ook een brede schoolanalyse waarin de kwaliteitszorg en aansturing ook wordt meegenomen. Doordat er een externe de school in komt, kan deze een onafhankelijk beeld schetsen van de situatie. Deze nulmeting geeft de beginsituatie weer, waaruit kansen voortvloeien voor ontwikkeling.

Wij presenteren onze bevindingen en begeleiden het team bij het bedenken welke stappen zij vervolgens willen zetten. Zo creëren we draagvlak binnen het team voor ontwikkelingskansen.

Meer info: www.hetabc.nl/leiderschap
Of neem direct contact op met:
Irma Jacet
Onderwijsadviseur Het ABC
ijacet@hetabc.nl

Lees ook het andere blog van Irma: ‘De juiste personen op de juiste plek