Blog: Op naar een harmonieus groepsklimaat in de kinderopvang

Het traject “de gelukkige groep” is een waardevolle interventie binnen de kinderopvang. Waarbij coaches een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de groepsdynamiek. Dit heeft veel voordelen voor zowel de medewerkers als de kinderen. Het verhoogt de competentie van de medewerkers, bevordert een gezonde groepsdynamiek en creëert een prettige omgeving voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen.


Blog geschreven door: Kirsten Ochse

Zelfvertrouwen vergroten en vakbekwaamheid verbeteren

De focus op coaching door ervaren professionals is belangrijk binnen dit traject. Medewerkers ontvangen begeleiding, waarbij zowel sterke punten als zwakkere gebieden worden aangepakt. Hierdoor vergroot hun zelfvertrouwen en verbetert hun vakbekwaamheid.

Onderzoek de oorzaken

Het startpunt is een gezamenlijk onderzoek naar de oorzaken van onrust binnen de groepen en hoe dit verbeterd kan worden. Medewerkers begrijpen hierdoor waarom bepaalde situaties ontstaan en kunnen deze effectiever aanpakken.

Voorbeeld ‘De gelukkige groep’ in de voorschool

Onrust op de groep kan verband houden met de dagindeling. Na observatie bleek dat de kinderen in de ochtend maar weinig ruimte voor vrij spel kregen. Van de spelinloop naar het fruit eten. Vervolgens het verschonen, de kring en daarna met z’n allen in in de rij voor de jassen. Continu moesten de kinderen wachten tot alle kinderen klaar waren.

De pedagogisch medewerkers hadden de focus op de zorgtaken niet op de kinderen. Kinderen verveelden zich en werden onrustig, waardoor ze veel gecorrigeerd werden. Door de wachttijd voor de kinderen te verkorten, kwam er veel meer rust. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de medewerkers.

Van onrust in de kring tot sensitieve responsiteit

De ‘Weer een Gelukkige Groep’ trajecten zijn divers en altijd op maat. Er bestaat een compact en uitgebreide variant. De onderwerpen die aan bod komen lopen uiteen.

Hoe reageert de pedagogisch medewerker bijvoorbeeld als een kind verdrietig is? En waarom vinden de kinderen het lastig om mee te doen tijdens de groepsactiviteit? Of waardoor laten zij onrustig gedrag zien in de kring? Dit zijn enkele praktijkvoorbeelden waarin Het ABC heeft ondersteund.

Een harmonieus groepsklimaat als einddoel

Het  doel is dus om meer rust in de groepen te brengen door medewerkers de juiste tools te geven om uitdagingen aan te gaan. Dit resulteert in een kalmer en harmonieuzer groepsklimaat, wat het welzijn van kinderen ten goede komt. Kinderen gedijen immers het best in een veilige en ontspannen omgeving

Meer info: www.hetabc.nl/voorschool
Of neem direct contact op met:
Kirsten Ochse
Onderwijsadviseur Het ABC
kochse@hetabc.nl