Blog: Een verbeterplan voor de school

De onafhankelijke onderwijsadviseur zorgt samen met het team voor een haalbaar plan dat voor iedereen herkenbaar en duurzaam is!

Basisscholen kunnen via de PO-Raad het ‘Goed Worden, Goed Blijven Plus’ traject aanvragen. Hierbij wordt een onderwijsadviseur gekoppeld aan de school, die (kosteloos) helpt met het schrijven en uitvoeren van een verbeterplan. Zo werd ik betrokken bij een openbare basisschool in Noord-Holland.


Blog geschreven door: Rico Klaassen Bos

Gezamenlijke analyse

De school maakte eerst een zelf-evaluatie, waarin punten ter verbetering naar voren kwamen. Vervolgens heb ik een analyse gemaakt door gesprekken te voeren met de directie, IB en alle teamleden, klassenbezoeken uit te voeren en verschillende documenten door te nemen.

Ik presenteerde mijn bevindingen aan het team. De verbeterpunten die ik voorstelde, kwamen gelukkig niet uit de lucht vallen. Het waren immers punten die uit de gesprekken met de teamleden naar voren kwamen of waar de directie al mee gestart was.

Samen met het team werd het nu tijd om prioriteiten aan te brengen: welke verbeterpunten willen we als eerste aanpakken? De werkdruk was een belangrijk verbeterpunt in dit team. Met name de vele vergadermomenten die weinig toevoegden vormden een struikelblok. Daarnaast wilde het team zich verder ontwikkelen in het didactisch handelen.

De aanpak

Zo gezegd, zo gedaan. Ik startte ten eerste een ontwikkeltraject op het gebied van EDI en formatief evalueren. Komend schooljaar geef ik daar trainingen voor en ga ik observaties met feedbackgesprekken uitvoeren.

Ten tweede mocht ik aan de slag met het team om een nieuw vergadersysteem op te zetten. Om enerzijds een professionaliseringsslag te maken en anderzijds de werkdruk te verlichten, besloten we te gaan werken met Leerteams. Daarbij wordt er alleen nog onderwijsinhoudelijk vergaderd en bepalen de leraren zelf de onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Onderlinge verwachtingen

Om het doel en de werkwijze van Leerteams duidelijk te maken, ben ik begonnen met in klein comité te bespreken wat de verwachtingen zijn. De Leerteam-voorzitters werden aangesteld en mochten meedenken over hoe we de Leerteams in de praktijk wilden gaan vormgeven. Vervolgens hebben we het plan gepresenteerd aan het team. Hier werd enthousiast op gereageerd en komend schooljaar gaan we van start met twee Leerteams.

De voortgang

Daarbij zal ik in het begin nog ondersteuning geven aan de Leerteamvoorzitters, zodat zij uiteindelijk deze nieuwe vergaderstructuur helemaal zelf kunnen voortzetten. Het is fijn om als onderwijsadviseur de ruimte te krijgen om echt met de school samen een analyse te maken. Je leert de school goed kennen en hebt echt de tijd om iets bij te dragen, waarbij de ontwikkeling die je teweeg brengt ook duurzaam kan worden voortgezet!

Meer info: www.hetabc.nl/leiderschap
Of neem direct contact op met:
Rico Klaassen Bos
Onderwijsadviseur Het ABC
rklaassenbos@hetabc.nl