Blog: Hoe kun je analytische denkvaardigheden stimuleren en signaleren bij kleuters?

Kun je een venndiagram maken met kleuters?

Ja, dat kan zeker! En daarmee stimuleer je analytisch en logisch denken. Ook kan een kind opvallen in creatief denken, bijvoorbeeld het leggen van originele verbanden of oplossingen.

Blog geschreven door: Annelies de Muijnck

Door dit soort denkactiviteiten regelmatig met jonge kinderen te doen, kun je talent in analytisch en logisch denken makkelijker signaleren. Stimulerend signaleren dus!

Wat is een venndiagram?
Een venndiagram bestaat uit twee (of meer) overlappende cirkels. Deze maken duidelijk wat verschillen en overeenkomsten zijn tussen dingen.

Hoe maak je een venndiagram met jonge kinderen?
Met jonge kinderen kun je een venndiagram maken door samen hoepels te vullen met concreet materiaal. Introduceer het venndiagram stap voor stap, sta model en stel vragen. Sluit vervolgens aan bij de initiatieven van het kind.

Met Lieuwe (4 jaar) ging ik bijvoorbeeld eerst op zoek naar spullen met wielen. Deze legden we in een hoepel. Daarna zochten we groene spullen en deze legden we in de andere cirkel. We ontdekten dat er ook spullen zijn die groen zijn en wielen hebben! Waar kunnen we die neerleggen? Ik liet zien hoe we de hoepels een beetje over elkaar kunnen leggen zodat deze spullen in beide cirkels liggen. Lieuwe legde alle groene spullen met wielen daar neer. Daarna pakte hij zelf nog een hoepel en legde daar zijn elektrische spullen in!

De tweede keer vulden we een hoepel met dieren die op het land leven en een andere hoepel met dieren die in de zee leven. Zijn er ook dieren die op het land en in de zee leven? Lieuwe pakte de pinguïn en bedacht dat deze in een eigen cirkel moest liggen. We maakten weer een overlap tussen de cirkels en daar kon de pinguïn staan. Vervolgens holde Lieuwe weg om een paar boekjes te pakken. In een boekje gaat het over de reuzenalk. Die mag bij de pinguïn liggen want hij leeft ook op het water en op het land. Lieuwe legt ook een hoepel neer voor dieren die in de lucht en in het oerwoud wonen. Daarna pakt hij een boek over een ander dier. Lieuwe vertelt dat dit dier (een elasmosaurus) ook zwemt en een hele lange nek heeft.  

Wil je meer weten over stimulerend signaleren bij jonge kinderen?

Meer informatie over de training Kiene Kleuters

Of neem direct contact op met:
Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur Het ABC &
Specialist Begaafdheid
ademuijnck@hetabc.nl