Blog: Samen een visie samenstellen

“Kunnen jullie meedenken over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in groep 1-2?”. Een school heeft met deze vraag contact gezocht met Het ABC. Tijdens mijn kennismakingsgesprek met de intern-begeleider en directeur blijkt dat de visie van het jonge kind op deze school ontbreekt. De visie welke als kapstok voor het onderwijs fungeert en welke verduidelijkt waar de kleutergroepen in deze school voor staan. De volgende stap is om te onderzoeken op welke wijze de visie zichtbaar is in de school. En ervoor te waken dat bij het verwezenlijken van de visie de school garant staat voor onderwijs van goede kwaliteit.


Blog geschreven door: Lotte Heij

Visie formuleren

Samen met het team start ik met het spelen van het visiespel van SLO, zodat op een interactieve manier met alle betrokken gewerkt wordt aan een visie jonge kind. Tijdens de actieve werkvormen worden uitnodigende vragen gesteld om keuzes te verduidelijken, samen te zoeken naar samenhang en inconsistentie bespreekbaar te maken.

Het team is in de gelegenheid (eigenaarschap) om de visie te verbinden aan de praktijk: Wat doen we al? Waar liggen nog mogelijkheden om te verbeteren? Ik begeleid hen om gezamenlijk de mogelijkheden te categoriseren. Met als doel inzicht te krijgen in de impact die de verbetermogelijkheden teweeg brengen en welke inspanning het kost om die te realiseren.

Plan van aanpak en draagvlak creëren  

Aansluitend wordt er samen met directeur, de intern-begeleider en/of onderbouwcoördinator een plan van aanpak gemaakt. De input van de leraren wordt verwerkt en we denken samen na over wat nodig is voor een duurzame verandering. Uiteraard ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs en passend bij de samengestelde visie.

Te merken is dat middels deze werkwijze het team actief betrokken is. Zij worden in de gelegenheid gesteld om met elkaar in gesprek te gaan over de kern van goed onderwijs aan het (jonge) kind. Er wordt afgewogen waar het team voor staat (visie) als het gaat om goed onderwijs passend bij de populatie. Door met elkaar de visie samen te stellen creëert men draagvlak. Bij het prioriteren van verbetermogelijkheden en na te denken over de impact en inspanning, pakt het team zelf de verantwoordelijkheid om te categoriseren.

Eigenaarschap

Tijdens de twee bijeenkomsten zijn de teamleden enthousiast, stellen zich nieuwsgierig op naar anderen, verschillen en overeenkomsten worden besproken. Er worden kritische vragen gesteld, onderling en door de onderwijsadviseur. De vragen zetten aan tot dieper nadenken waarbij we de praktijk niet uit het oog verliezen. De input van de verschillende rollen, talenten en kwaliteiten van de professional worden ingezet om een gezamenlijk visie te vormen.

Als onderwijsadviseur vind ik, Lotte, het prettig werken als het team eigenaarschap ervaart en men kan aanzetten tot nadenken over gedachten, overtuigingen, dromen. Door samen te werken zorg ik dat het team het verbeterplan draagt. Als ik kan bijdragen om het plan van aanpak uit te voeren en de kwaliteit van het onderwijs te versterken ga ik met veel plezier aan de slag.

Meer info: www.hetabc.nl/leiderschap
Of neem direct contact op met:
Lotte Heij
Onderwijsadviseur Het ABC
lheij@hetabc.nl