Blog: Via leiderschapsontwikkeling naar een professionele schoolcultuur

Het komt voor dat een managementteam (MT) verandert qua samenstelling. Mensen nemen afscheid of krijgen een nieuwe rol waardoor ze deel gaan nemen aan het MT.

Dit kunnen ervaren directeuren, teamleiders, onderwijscoördinatoren en intern begeleiders zijn. Of mensen waarvoor het werk vanuit een managementteam een nieuwe ervaring betreft. Het is dan zaak om zowel op MT- als individueel niveau te leren hoe de nieuwe rol vormgegeven is en op welke manier er samengewerkt wordt.

Blog geschreven door: Noortje Arts

Ontwikkeling managementteam

Een basisschool heeft op dit gebied ondersteuning van Het ABC ingeschakeld. Ik ben samen met het desbetreffende MT begonnen met leiderschapsontwikkeling en het verbeteren van de samenwerking.

Ook hadden ze de wens om richting te geven aan een professionele schoolcultuur en teamontwikkeling. Ze zijn gestart met het beantwoorden van de vraag: Wat willen we voor MT zijn en hoe werken we samen om dit doel te bereiken?

Persoonlijke motivatie en gezamenlijke ambitie

De bewustwording van de MT leden werd ondervraagd. Vanuit ambitie: Waarom doe je dit? Waarom zit je in het MT? Maar ook de persoonlijke motivatie en doelen van het MT zijn opgehaald. En er is een gezamenlijke ambitie geformuleerd. De rol- en taakverdeling binnen het MT bleek niet helder, dus dat is ook aangepakt.

MT-lid: “De begeleiding van Het ABC is prettig, persoonlijk, praktisch, duidelijk. Wat wij doen tijdens een sessie is meteen toepasbaar of bruikbaar.  De combinatie van zowel samen met het MT als individuele sessies is zeer helpend om ons als MT op koers te houden en stevig te maken.”

Onderlinge verwachtingen

Het opbouwen van een professionele schoolcultuur vraagt heldere kaders en een duidelijke koers. Zowel voor het MT als het schoolteam zijn deze geformuleerd. Waar staat de school voor en waar naartoe zijn wij op weg. Deze koers geeft leidende principes, die als rode draad in al het handelen in de school zichtbaar worden. Een leider kan niet zonder duidelijke koers (waar gaan we heen) en kaders (binnen welke kaders kan/mag ik opereren). Het gedrag binnen de school geeft aan of je het juiste doet.

De opbrengst

Een belangrijk deel van leiderschap is mensen coachen en aansturen. Maar als je niet weet op welk gedrag je mensen kan aansturen wordt het moeilijk. Welk gedrag willen wij zien en hoe kunnen we vervolgens mensen begeleiden en sturen.

Dit traject is een meerjarenproject waarbij de eerste belangrijke stappen zijn gezet om als MT gezamenlijk te werken en te werken naar een professionele schoolcultuur. Het MT is immers de aanjager van deze cultuur.

Een MT waarbij verantwoordelijkheid voor de school wordt gevoeld en uitgedragen. Een MT waarbij elkaars kwaliteiten worden benut en ingezet.

Meer info: www.hetabc.nl/leiderschap
Of neem direct contact op met:
Noortje Arts
Onderwijsadviseur Het ABC
narts@hetabc.nl