Ondersteuning in de opzet of verbetering van een plusklas

Heeft jouw school een plusklas of wil je een plusklas gaan opzetten? Wil je advies in welke doelen je als plusklas zou willen nastreven, welke materialen je kunt inzetten en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn? Of wil je ondersteuning bij de organisatie van praktische zaken die komen kijken bij het
opzetten van een plusklas? Leer hier hoe je een gedegen en verantwoordelijke plusklas binnen de school opzet of een bestaande plusklas sterker en meer verantwoord maakt.

Different Day is op een groeiend aantal scholen in Nederland te vinden. Het biedt een uitkomst voor kinderen die in hun reguliere groep onvoldoende kunnen worden uitgedaagd en/of onvoldoende ontwikkelingsgelijken om zich heen hebben, waarmee zij zich kunnen identificeren.

Neem contact met mij op

Lorem ipsum dolor sit amet, Executieve Functies tempor incidit.

Werkwijze

Deze ondersteuning is maatwerk. Samen bepalen we hoe we de ondersteuning concreet gaan invullen en hoeveel begeleidingsuren daar voor nodig zijn.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons opnemen.

Voor het opzetten van een plusklas kan mogelijk een arrangement aangevraagd worden. Lees hier meer over de aanvraag van een arrangement.

Essentie

Tijdens deze begeleiding behandelen we de volgende aspecten:

 • Doelen en vaardigheden van de plusklas
 • Leerkrachtvaardigheden van een plusklasleerkracht
 • (Verrijkende) materialen voor in de plusklas
 • Structuur, opbouw en geschikte werkvormen voor in de plusklas
 • Selectiemethodieken voor de plusklas
 • Opstellen van individuele leerdoelen van de plusleerlingen
 • Organisatorische en praktische zaken bij de opzet van een plusklas

Resultaat

 • Je weet welke doelen je nastreeft met je plusklas
 • Je kunt geschikte (verrijkings-)materialen inzetten in de plusklas
 • Je bent je bewust van belangrijke leerkrachtvaardigheden voor in de plusklas
 • Je kunt op een verantwoorde manier de juiste kinderen selecteren voor de plusklas
 • Je kunt samen met de leerlingen individuele leerdoelen opstellen
 • Je weet welke werkvormen en structuur je in de plusklas kunt gebruiken en hoe dit bijdraagt aan een brede ontwikkeling van de leerlingen.

Bekijk ook

Begaafdheid

Cognitief talentvolle en hoogbegaafde leerlingen hebben een passend onderwijsaanbod nodig. Het ABC ondersteunt schoolteams in het PO en VO om het begaafdheidaanbod en -beleid te professionaliseren.

Bekijk het totale aanbod

Hoe kan ik je helpen?

Neem contact op met onze adviseurs