Rekenverbetertraject

Veel (ernstige) rekenproblemen zijn te voorkomen als er effectief rekenonderwijs wordt gegeven. Dit kan door de basisprincipes van een effectieve rekenles in te zetten. Als de leerkracht de basisprincipes van een effectieve rekenles onder de knie heeft, kan de verdieping opgezocht worden in effectief rekenen en het breinleren.

Dit (digitale) aanbod kan zowel individueel, in de vorm van een consult, of in teamverband aangevraagd worden.

Basisprincipes van een effectieve rekenles

Basis

Tijdens deze begeleiding behandelen we de volgende aspecten:

Verdieping

Werken met persoonlijke doelen.
Met behulp van persoonlijke doelen kun je als leerkracht gericht werken aan het uitdagen van leerlingen en ze ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. De vaardigheid om te reflecteren staat hierbij centraal, omdat die op de lange termijn belangrijk is bij het ontwikkelen van een zelfsturende, autonome houding.

Werkwijze

De ondersteuning is op maat. Samen bepalen we hoe we de ondersteuning concreet gaan invullen en hoeveel begeleidingsuren daar voor nodig zijn.

Resultaat basis

  • Je weet welke doelen je nastreeft met je verrijkingsgroep
  • Je kunt geschikte (verrijkings-)materialen inzetten in de verrijkingsgroep
  • Je bent je bewust van belangrijke leerkrachtvaardigheden voor in de verrijkingsgroep

  • Je kunt op een verantwoorde manier de juiste kinderen selecteren voor de verrijkingsgroep
  • Je weet welke werkvormen en structuur je in de verrijkingsgroep kunt gebruiken en hoe dit bijdraagt aan een brede ontwikkeling van de leerlingen.

Resultaat verdieping

  • Je kent verschillende overzichten van groeidoelen (bijvoorbeeld de DWS groeigebieden)
  • Je weet hoe je leerlingen kunt begeleiden bij het kiezen van, en reflecteren op, een persoonlijk doel
  • Je weet hoe je het leerproces samen met leerlingen zichtbaar kunt maken

  • Je weet hoe je ouders en andere leerkrachten kunt betrekken bij het persoonlijke doel van de leerling
  • Je kunt zelf materialen en middelen vormgeven die passen bij jou en de context waarbinnen je werkt

Meer weten over de verrijkingsgroep?

Neem contact op met onze adviseurs