Kernprocedure PO/VO

Bij sommige leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden extra toetsen en/of onderzoeken afgenomen. Het ABC neemt de extra toetsen en/of onderzoeken af met betrekking tot aanvraag voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs.

Formulieren
 • Klik hier voor FAQ (Veel gestelde vragen Het ABC)
 • Klik hier voor de  informatiebrief ouders – Adaptief toetsen
 • Klik hier voor de informatiebrief ouders -ADIT
 • Klik hier voor de Toetsstandaard 2022-2023
 • Klik hier voor de Staatscourant 2022-2023
 • Klik hier voor het Concept Tijdspad 2022-2023
 • Klik hier voor het Toestemmingsformulier achterstanden passend bij leerwegondersteuning vmbo
 • Klik hier voor het Toestemmingsformulier achterstanden passend bij praktijkonderwijs
 • Klik hier voor het Toestemmingsformulier CAP zonder achterstanden
 • Klik hier voor de Lijst toegestane instrumenten voor de overstap in 2023
 • Klik hier voor de handleiding Beoordelen Adaptieve toetsen
 • Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen
 • Klik hier voor de handleiding Beoordelen Adaptieve toetsen SBO en SO scholen
 • Klik hier voor het formulier Leerlingen zichtbaar voor Het ABC in ELK

Kernprocedure PO/VO

De Kernprocedure is in Amsterdam de naam voor het overstaptraject van groep 8 naar het VO. Het LAT-CAP traject is een traject waarbij, middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken, wordt gekeken of leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (PRO) of leerwegondersteuning binnen het VMBO.

Opting-out:
Begin van het schooljaar 2020-2021 is er door het Samenwerkingsverband VO besloten te stoppen met het individueel indiceren van leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). De VO scholen zullen vanaf nu zelf op basis van de leerresultaten en de door de leerkracht ingevulde gegevens in het OKI-doc gaan bekijken welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor extra leerwegondersteuning binnen het VMBO. Het capaciteiten onderzoek (CAP) is voor deze leerlingen niet meer noodzakelijk, maar in sommige gevallen nog wel optioneel. Aan de procedure toeleiding praktijkonderwijs verandert er niets, CAP blijft voor deze leerlingen verplicht.

Kernprocedure PO/VO

De Kernprocedure is in Amsterdam de naam voor het overstaptraject van groep 8 naar het VO. Het LAT-CAP traject is een traject waarbij, middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken, wordt gekeken of leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (PRO) of leerwegondersteuning binnen het VMBO.

Opting-out:
Begin van het schooljaar 2020-2021 is er door het Samenwerkingsverband VO besloten te stoppen met het individueel indiceren van leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). De VO scholen zullen vanaf nu zelf op basis van de leerresultaten en de door de leerkracht ingevulde gegevens in het OKI-doc gaan bekijken welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor extra leerwegondersteuning binnen het VMBO. Het capaciteiten onderzoek (CAP) is voor deze leerlingen niet meer noodzakelijk, maar in sommige gevallen nog wel optioneel. Aan de procedure toeleiding praktijkonderwijs verandert er niets, CAP blijft voor deze leerlingen verplicht.

Schooltraject

Het ABC biedt een volledig schooltraject voor leerkrachten die hun kennis van executieve functies willen vergroten en die vaardigheden bij de leerlingen willen versterken. Tijdens dit traject maken we een vertaling van theorie naar praktijk. Dit schooltraject is altijd maatwerk en kan bestaan uit bijvoorbeeld een afstemmingsgesprek met de schoolleiding, een studiemiddag voor de leerkrachten, observaties in de klas en/of begeleiding voor de leerlingen.

Meer weten?

Praktijkervaring

Onze onderwijsadviseurs begeleiden kinderen die om uiteenlopende redenen niet optimaal kunnen presteren op school. Doordat ze onzeker zijn, snel afgeleid, boos of juist zo creatief dat ze moeite hebben met hun concentratie. Met een EF-training (Executieve Functies) die we afstemmen op de vraag en situatie van het kind zelf, helpen we ze daarmee omgaan. Wat dat in de praktijk betekent? Dat vertellen deze kinderen je hier zelf!
Lees hier de verhalen van kinderen met een EF-training

Lees de verhalen

Voor ouders

Heeft jouw kind moeite met concentreren? Of lukt doorwerken bijvoorbeeld niet? Dan kan dat te maken hebben met de executieve functies. Die zorgen ervoor dat je onder meer goed kan organiseren, emoties beheersen en nadenkt voordat je iets zegt. Om te begrijpen hoe die executieve functies werken, wat het nog meer is en waarom het zo belangrijk is dat ze zich goed ontwikkelen, organiseren wij daarover workshops en webinars voor ouders.
Heb je daar interesse in of wil je daar meer over weten? Vraag het ons gerust!

Lees meer

Gerelateerd nieuws