Reken- en dyscalculieonderzoek

Soms zie je dat een leerling vastloopt met rekenen. Een onderzoek kan helpen om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van het probleem en welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Het ABC biedt twee typen onderzoeken: verdiepend rekenonderzoek (PDO) en een dyscalculieonderzoek.

Wanneer kun je vaststellen dat een leerling een probleem heeft met rekenen? Bijvoorbeeld als een leerling bij alle opgaven op zijn of haar vingers blijft tellen, moeite heeft met tafels, een achterstand met cijfers heeft of niet goed kan rekenen met breuken en procenten. Een leerling kan zich hierdoor onzeker voelen en stress ervaren waardoor de rekenprestaties nog meer achteruitgaan.

Reken- en dyscalculieonderzoek
Formulieren

Aanmeldformulier dyscalculieonderzoek:
– voor ouders
– voor scholen

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een ontwikkelingsstoornis waarbij je veel moeite hebt met leren rekenen en geen inzicht hebt in getallen (getalbegrip), ondanks veel geboden hulp. Dyscalculie kan grote gevolgen hebben, omdat rekenen een vaardigheid is die we dagelijks gebruiken.

Welk onderzoek is het meest geschikt?

Een dyscalculieonderzoek is een groot en kostbaar onderzoek. Wij raden daarom altijd aan om eerst na te denken over welke vragen je hebt. Er zijn namelijk meerdere toetsen mogelijk:

Verdiepend handelingsgericht rekenonderzoek (PDO): Wanneer een leerling zoveel moeite heeft met rekenen dat het bij begeleiding op school onvoldoende vorderingen maakt.

Dyscalculie onderzoek: Als een leerling blijft vastlopen met rekenen, biedt een (screenings)onderzoek dyscalculie met handelingsadviezen uitkomst.

 • Inhoud en werkwijze rekenonderzoeken
  • Handelingsgericht rekenonderzoek (PDO Rekenen)

   Heb je behoefte aan meer inzicht in de oorzaken van de rekenproblemen, kies dan voor een handelingsgericht rekenonderzoek (Pedagogisch Didactisch Onderzoek). Bij een PDO rekenen ligt de focus op handelingsadviezen.

   We brengen in kaart op welk niveau de leerling functioneert, waar de hiaten liggen en welke ondersteuning voor de leerling effectief is. Op basis van dit onderzoek kun je als leerkracht een passend handelingsplan opstellen waarmee je de begeleiding afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerling. Indien gewenst kan de rekenspecialist van Het ABC dit plan opstellen.

   Voorafgaand aan dit onderzoek voeren we een kort intakegesprek met de ouders. Vervolgens neemt een rekenspecialist het PDO af die dit verwerkt in een verslag met handelingsadviezen. Dit onderzoek bespreken we met ouders en school.

  • Dyscalculie onderzoek

   Een dyscalculie onderzoek is een groot en complex onderzoek.

   Het onderzoek start na de dossieranalyse en een intakegesprek met de ouders. Ook doen we een screening op dyscalculie en rekenangst. Als uit het onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn voor dyscalculie, kunnen we een datum inplannen voor vervolgonderzoek. Indien dit niet het geval is, maken we een verslag met de bevindingen die we bespreken met ouders en school.

   In twee ochtenden nemen we een dyscalculie onderzoek af. De resultaten en handelingsadviezen voegen we samen in een verslag. Het onderzoek bespreken we vervolgens met ouders en school. Bij een diagnose wordt een dyscalculieverklaring opgesteld voor de leerling. Het kan voorkomen dat er sprake is van een uitgestelde diagnose. Op dat moment blijft de onderwijsadviseur van Het ABC de rekenontwikkeling van de leerling volgen.

Meer weten over deze rekenonderzoeken?

Neem contact op met onze adviseurs