Rekenen – informatie voor ouders

Rekenen en cijfermatige inschattingen maken doen we de hele dag door. Bijvoorbeeld als we kijken of we voldoende wisselgeld terugkrijgen. Of als we inschatten of het nog gaat lukken om de volgende trein te halen. Helaas gaat rekenen niet bij alle kinderen als vanzelf.

Soms gaat het niet vanzelf

Merk je dat jouw kind hardnekkig bij alle opgaven op zijn vingers blijft tellen? Of komen de tafels er maar niet in? Is er een grote achterstand in het rekenen met breuken en procenten of wiskunde? Vaak gaan zulke rekenproblemen niet vanzelf over maar worden ze steeds erger. Dit kan stress veroorzaken en kinderen onzeker maken. Voor deze leerlingen is het van essentieel belang om ze te ondersteunen in het voorkomen of afzwakken van deze onzekerheid die ze door negatieve rekenervaringen opbouwen.

Weer meer rekenplezier

Veel problemen zijn op school te verhelpen. Soms hebben kinderen maar kort wat extra hulp nodig. Andere keren is intensievere begeleiding geboden. In alle gevallen kun je een beroep doen op Het ABC. Wij hebben een speciaal behandelaanbod, ontwikkeld voor onderwijsprofessionals en leerlingen. We werken aan het herstellen en vergroten van het rekenplezier, door hen rekenvaardiger te maken tijdens individuele rekenbegeleiding. Tijdens een kort onderzoek wordt het rekenniveau van je kind bepaald, gevolgd door een plan van een aanpak en een begeleidingstraject van 20 weken.

Dyscalculie

Het kan zijn dat de rekenproblemen duiden op dyscalculie. Bekijk hier een aflevering van Het Klokhuis over dyscalculie: wat is het, en wat kan je er aan doen?
Het ABC biedt reken- en dyscalculie onderzoek en behandeling. Bij dit onderzoek kijken we uitgebreid naar het niveau dat het kind laat zien en gaan we op zoek naar de achterliggende problemen en eventuele oplossingen/ begeleiding.

Lees meer

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs