Rekenen voor nieuwkomers

Ben je op zoek naar professionalisering op het gebied van rekenen voor nieuwkomers voor jouw schoolteam?

Hoe bepaal je het instapniveau en onderwijsbehoefte rekenen bij nieuwkomers? Welke doelen en leerroute streef je na voor een leerling in het 1e opvangjaar? En hoe bied je de talige-kant van het rekenonderwijs op een goede manier aan? Om goed rekenonderwijs aan nieuwkomers leerlingen te geven zijn er voor 9 domeinen/leerlijnen uitwerkingen bij rekenkisten gemaakt.

Meer weten over deze trainingen?

Neem contact op met onze adviseurs