Training voor VVE Coördinatoren

De training richt zich op de vaardigheden die nodig zijn voor de coördinerende rol. De VVE-inhoud maakt geen onderdeel uit van de training. In de training werken we aan het vergroten van bewustzijn en (zelf)inzicht, versterken van communicatieve vaardigheden leiderschapsvaardigheden en benodigde competenties.

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur (vier trainings- en één intervisiebijeenkomst) en één coachingsgesprek per deelnemer (optioneel) . Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat. Voor alle bijeenkomsten geldt 100% aanwezigheid om te certificeren, ook de intervisie!

De volgende vragen staan centraal:

• Wie ben ik als VVE-coördinator?
• Wie ben ik en hoe vul ik mijn taak in als VVE-coördinator binnen mijn organisatie/school?
• Hoe betrek ik de collega’s van voor- en vroegschool bij het borgen of versterken van de kwaliteit van onze voorziening?
• Hoe kunnen we doen wat nodig is in het gezamenlijk realiseren van een optimale doorgaande ontwikkeling voor onze (doelgroep)kinderen?
• Welke competenties heb ik daarvoor nodig, hoe en wanneer zet ik deze in en hoe kan ik deze versterken?

 • Informatie over training voor VVE coördinatoren
  • Wat is het doel van de training voor VVE coördinatoren?

   In deze training leert de VVE-coördinator gefundeerde keuzes te maken in het afstemmen van activiteiten op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie: dat te doen wat nodig is voor behoud of versterking van de kwaliteit in de VVE zodat dit leidt tot een optimale doorgaande ontwikkeling van de kinderen.

  • Voor wie is de training voor VVE coördinatoren?

   Deze training is ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Amsterdam en is bestemd voor de VVE-coördinatoren binnen het basisonderwijs.

  • Wanneer start een nieuwe training voor VVE coördinatoren?

   Nog geen startdatum bekend voor training in 2024.

   Alle bijeenkomsten zijn op een woensdag van 14.00 uur tot 17.00 uur

   Momenteel hanteren wij een wachtlijst. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn wordt de training ingepland.

  • Wat is de locatie waar de training voor VVE coördinatoren gegeven wordt?

   De bijeenkomsten worden gehouden op Het ABC, zaal Da Vinci, Staalmanpark 10 te Amsterdam.

  • Wat zijn de kosten voor deelname aan de training voor VVE coördinatoren?

   Deze training wordt u kosteloos aangeboden door de Gemeente Amsterdam.

Aanmelden Training VVE Coördinatoren

  Training voor VVE-Coördinatoren
 • Deelnemer gegevens

 • Dit email adres ontvangt bevestiging van de inschrijving.

Hoe kan ik je helpen?

Neem contact op met onze adviseurs