Verdieping en extra uitdaging in de klas

Wil je in de (verrijkings)klas werken aan essentiële vaardigheden voor leren en leerplezier? Met behulp van persoonlijke doelen kun je als leerkracht gericht werken aan het uitdagen van leerlingen en ze ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Maar welke verdieping en extra uitdaging is passend en hoe verwerk je dat in je klassenmanagement? We zetten hier alvast even wat ideeën op een rijtje:

TASC-model
Allereerst biedt het TASC-model een mooi gestructureerd stappenplan om de leerlingen zelfstandig aan een project te laten werken. Zeker voor kinderen die nog moeite hebben met hun executieve vaardigheden is dit model een prettige houvast.

Venndiagram
Een andere methodiek die in de klas kan worden ingezet is het venndiagram, wat vanuit de wiskunde een grafische voorstelling is van de logische relaties tussen meerdere verzamelingen. Met behulp van zo’n venndiagram kun je zichtbaar maken waar er verschillen en overeenkomsten te vinden zijn tussen twee of meerdere begrippen.

Denksleutels
Om het kritisch, creatief of het analytisch denken te stimuleren, kunnen de Denksleutels worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is de ‘wat als’-sleutel, waarbij kinderen worden uitgedaagd om na te denken over bepaalde hypothetische stellingen.

Denkhoeden
Een andere methodiek die kan worden ingezet om het denken te stimuleren, zijn de Denkhoeden. De zes verschillende (kleuren) hoeden representeren zes invalshoeken om over een stelling of probleemstelling na te denken en argumentatie te verzinnen.

Aan de basis van deze methodieken staat de Taxonomie van Bloom, die zes niveaus van denken aangeeft. De lagere drie niveaus (onthouden, begrijpen en toepassen) zie je in het reguliere onderwijs veel terug.

De drie hogere orde denkniveaus (analyseren, evalueren en creëren) bieden leerlingen meer verdieping en complexiteit, waardoor er voor cognitief talentvolle en begaafde leerlingen beter wordt aangesloten bij hun capaciteiten en zij meer mogelijkheden krijgen om tot leren te komen.

Meer informatie over begaafdheid?  www.hetabc.nl/begaafdheid
Of neem direct contact op met:
Jaap Verouden (jverouden@hetabc.nl)
Onderwijsadviseur Het ABC