Voor de leerling

Ons aanbod voor de Basisschool leerling

Begaafdheid

Cognitief talentvolle en hoogbegaafde leerlingen hebben een passend onderwijsaanbod nodig. Het ABC ondersteunt schoolteams in het PO en VO om het begaafdheidaanbod en -beleid te professionaliseren.

Executieve functies

Hoe goed zijn de executieve functies bij leerlingen ontwikkeld? Kun je executieve functies trainen? En hoe goed worden ze gebruikt?

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Het kan gebeuren dat een leerling door ziekte een onderbroken schoolloopbaan heeft. Bijvoorbeeld door opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum of door langdurig en/of regelmatig verzuim. De school blijft dan verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van die leerling. De begeleiding van deze zieke leerling vraagt vaak om specifieke kennis en ervaring.

Rekenen en wiskunde

Rekenen doen we de hele dag en is altijd en overal. Goed rekenonderwijs is dan ook cruciaal en de beheersing van rekenen is essentieel voor het leren van veel andere vakken.

Meertaligheid

Ondersteuning op het gebied van NT2-didactiek, nieuwkomers- en klankonderwijs

Onderzoek

Een diagnostisch onderzoek kan helpen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een kind of om de oorzaak van bepaalde leerproblemen te achterhalen.

Begeleiding

Individuele of groepen leerlingen begeleiden op het gebied van lezen en spelling, dyslexie, rekenen, executieve functies en begaafdheid.