Aanmelden dyslexie

Voor dyslexie kan je je aanmelden voor:

  • Vergoede dyslexiezorg
  • Voortgezet onderwijs
  • Niet vergoede zorg

Vergoede dyslexiezorg Onderzoek / Behandeling

Bij kinderen met ernstige leesproblemen kan er sprake zijn van dyslexie. Vanuit de Jeugdwet worden de kosten voor onderzoek, en de behandeling, van ernstige dyslexie  vergoed door de gemeente waar het kind ingeschreven staat. Voordat de gemeente akkoord gaat met een vergoed traject moet de aanmelding goed gekeurd worden door een zorgaanbieder of een Poortwachter Dyslexie. Waar je moet aanmelden verschilt per gemeente.

Leerlingen uit Amsterdam of Weesp

Aanmelden bij Samenwerkingsverband Amsterdam (SWV) Na een akkoord van de Poortwachter (Samenwerkingsverband Amsterdam) kan het kind aangemeld worden door de akkoordverklaring inclusief het dossier beveiligd naar ons op te sturen via deze beveiligde link

Document versturen

Leerlingen uit Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Zaanstad, Oostzaan en Wormerland

Aanmelden kan rechtstreeks bij ons, het ABC. Zie hiernaast de formulieren die hiervoor nodig zijn. Deze en de overige documenten (o.m. handelingsplannen en een recente uitdraai uit het LVS) kunnen via deze link beveiligd worden opgestuurd.

Leerlingen uit Purmerend, Landsmeer, Edam-Volendam en Waterland

Aanmelden bij Samenwerkingsverband Waterland Na een akkoord van de Poortwachter en ouders wordt het kind bij ons aangemeld via Kindkans

Voortgezet onderwijs – Onderzoek / Behandeling

Soms is dyslexie nog niet vastgesteld in het basisonderwijs. Dit kan komen doordat de leerling het zonder extra hulp heeft weten te redden, vaak kunnen zij veel compenseren door hun intelligentie en doorzettingsvermogen.

Ook kan het zijn dat hun verbaal leervermogen groot is waardoor ze snel leren van informatie die mondeling wordt gegeven, dit kan hun zwakke technische leesvaardigheid hebben gemaskeerd. Op de middelbare school komt de dyslexie aan het licht, doordat de leerling vastloopt op het leren van de vreemde talen (grammatica en woordrijen) of bij de signaleringstoets die in de brugklas wordt afgenomen.

Wil je weten of bij jouw kind of leerling mogelijk sprake is van dyslexie en in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek en/of behandeling? Meld je kind of leerling dan aan door middel van het invullen van de aanmeldformulieren die je hiernaast vindt via de button “documenten insturen” naar ons toe.

Wij zullen vervolgens spoedig contact met je opnemen om advies te geven over het verdere traject.

Meer informatie over doorverwijzing in het voortgezet onderwijs zie ook Dyslexie Centraal

Niet vergoede zorg

Wil je als ouder meer informatie over niet vergoede zorg? Vul dan onderstaand formulier in onderaan deze pagina. Dan nemen we contact met je op.

Meer info over onderzoek

Informatie formulier onderzoek/behandeling

Bekijk ook

Aanmelden

Voor aanmelding Dyslexie onderzoek en/of behandeling, vergoed of niet vergoed, klik op de afbeelding of op de tekst aanmelden

Behandeling

Interesse in behandeling Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Onderzoek

Onderzoek naar Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Poortwachter

De Poortwachter is het aanspreekpunt voor de dyslexie vergoede zorg.