Poortwachter

Poortwachter vergoede Dyslexiezorg

Als Poortwachter beoordeelt Het ABC volgens het Protocol Dyslexie  (PDDB 3.0), het aangemelde leerlingdossier op volledigheid, correcte onderbouwing van ernst, hardnekkigheid en vermoeden van dyslexie.

We doen dit met zorg en aandacht, zijn er vragen dan beantwoorden wij die graag. We zijn bereikbaar via mail poortwachter@hetabc.nl  of telefonisch 06-45 908 519

 • Aanvraag Dyslexie – Gemeente Utrecht
  • Woonplaats kind Utrecht

   Het woonplaatsbeginsel is leidend in de bepaling welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van de vergoede zorg. De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet dus gedaan worden bij de Gemeente waar het kind is ingeschreven. Poortwachter Utrecht behandelt alleen aanvragen van leerlingen die in gemeente Utrecht wonen.


   Bij vragen neem contact met ons op via mail poortwachter@hetabc.nl of telefonisch 06-45 908 519

   Let op! De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet gedaan worden in de woonplaats van het kind. De Poortwachter Utrecht behandelt alleen aanvragen van leerlingen die in gemeente Utrecht wonen. Twijfel je of het onder de Gemeente Utrecht valt? Check het op de kaart hieronder.

  • In te sturen documenten Utrecht

   In te sturen documenten

   Het dossier:

   • LVS-overzicht
   • Handelingsplan
   • Schoolvragenlijst
   • Oudervragenlijst
   • Toestemmingsformulier
   • IQ onderzoeksverslag (indien afgenomen)
   • Overige relevante informatie

   Utrecht – Aanvraag Dyslexiezorg – Schoolvragenlijst – 2023

   Utrecht – Aanvraag Dyslexiezorg – Oudervragenlijst – 2023

   Utrecht – Aanvraag Dyslexiezorg – Toestemmingsverklaring-2023

   Via deze link kun je documenten insturen

   Bij vragen neem contact met ons op via mail poortwachter@hetabc.nl of telefonisch 06-45 908 519

 • Uitslagen Screening
  • Akkoordverklaring

   Het dossier is op orde en voldoet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), er wordt een akkoordverklaring afgegeven.

   Een akkoordverklaring wil zeggen dat wij een onderzoek volgens de vergoede zorg adviseren bij een door ouders gekozen zorgaanbieder. De akkoordverklaring, inclusief het dossier, wordt vervolgens door ouders/ school of rechtstreeks via de poortwachter doorgestuurd naar de gekozen zorgaanbieder waarna deze een toewijzing voor een ED – onderzoek kan aanvragen bij de gemeente. Dit onderzoek wordt vergoed.

  • NIET – akkoordverklaring

   Het dossier is niet op orde en/of voldoet niet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), er wordt een NIET- akkoordverklaring/Niet Ontvankelijk afgegeven.

   Het dossier wordt teruggestuurd naar school met een duidelijke terugkoppeling van wat er precies nodig is voor verdere begeleiding van de leerling. Ouders worden hiervan vanzelfsprekend op de hoogte gesteld.

Bekijk ook

Aanmelden

Voor aanmelding Dyslexie onderzoek en/of behandeling, vergoed of niet vergoed, klik op de afbeelding of op de tekst aanmelden

Behandeling

Interesse in behandeling Dyslexie? Ontdek hier hoe het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Onderzoek

Onderzoek naar Dyslexie? Ontdek hier hoe het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling

Poortwachter

De Poortwachter is het aanspreekpunt voor de dyslexie vergoede zorg.