Poortwachter

Vergoede Dyslexiezorg

Als Poortwachter beoordeelt Het ABC, volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0), het aangemelde leerlingdossier op volledigheid, correcte onderbouwing van ernst, hardnekkigheid en vermoeden van dyslexie.

Hoe kunnen we je helpen?

Neem gerust contact met ons op

Telefonisch: 06 – 45 90 85 19 of per mail poortwachter@hetabc.nl

 • Aanvraag Dyslexie – regio Gooi en Vechtstreek
  • Woonplaats kind

   Het woonplaatsbeginsel is leidend in de bepaling welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van de vergoede zorg. De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet dus gedaan worden bij de Gemeente waar het kind is ingeschreven. Poortwachter Regio Gooi-en Vecht behandelt alleen aanvragen van leerlingen uit onderstaande plaatsen:
   Hilversum, Blaricum, Huizen en Laren.
   Gemeente Wijdemeren; Ankeveen, Breukeleveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg.
   Gemeente Gooise Meren; Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg.


   Bij vragen neem contact met ons op via mail poortwachter@hetabc.nl of telefonisch 06-45 908 519

  • In te sturen documenten

   Aanmelden kan rechtstreeks door het volledige dossier van het kind beveiligd naar ons op te sturen. Klik hiervoor op ‘Documenten insturen’ In verband met de privacywetgeving verzoeken we jullie de documenten alleen op deze manier te sturen.

   Checklist

   Extra informatie

Scholen kunnen altijd contact opnemen met Unita.

Lees- en spellingmoeilijkheden / dyslexie – SWV Unita:

https://www.swvunita.nl/professionals/arrangementen/dyslexie/

Taal en Leesonderwijs / Gameeleon:

https://gameeleon.nl/thema/taal-en-leesonderwijs

 • Aanvraag Dyslexie – Gemeente Utrecht
  • Woonplaats kind Utrecht

   Het woonplaatsbeginsel is leidend in de bepaling welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van de vergoede zorg. De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet dus gedaan worden bij de Gemeente waar het kind is ingeschreven. Poortwachter Utrecht behandelt alleen aanvragen van leerlingen die in gemeente Utrecht wonen.


   Bij vragen neem contact met ons op via mail poortwachter@hetabc.nl of telefonisch 06-45 908 519

   Let op! De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet gedaan worden in de woonplaats van het kind. De Poortwachter Utrecht behandelt alleen aanvragen van leerlingen die in gemeente Utrecht wonen. Twijfel je of het onder de Gemeente Utrecht valt? Check het op de kaart hieronder.

  • In te sturen documenten Utrecht

   Het dossier

   Een overzicht van de in te sturen documenten:

   • LVS-overzicht
   • Handelingsplan
   • Schoolvragenlijst (zie link hieronder)
   • Oudervragenlijst (zie link hieronder)
   • Toestemmingsformulier (zie link hieronder)
   • IQ onderzoeksverslag (indien afgenomen)
   • Overige relevante informatie

   Beschikbare documenten

   Checklist

   Hierbij een checklist ‘aanvraag vergoede dyslexiezorg‘ voor meer informatie over de in te sturen documenten.

   Documenten verzenden

   In verband met de privacywetgeving verzoeken we jullie de documenten alleen via onderstaande link te versturen.

 • Uitslagen Screening
  • Akkoordverklaring

   Het dossier is op orde en voldoet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), er wordt een akkoordverklaring afgegeven.

   Een akkoordverklaring wil zeggen dat wij een onderzoek volgens de vergoede zorg adviseren bij een door ouders gekozen zorgaanbieder. De akkoordverklaring, inclusief het dossier, wordt vervolgens door ouders/ school of rechtstreeks via de poortwachter doorgestuurd naar de gekozen zorgaanbieder waarna deze een toewijzing voor een ED – onderzoek kan aanvragen bij de gemeente. Dit onderzoek wordt vergoed.

  • NIET – akkoordverklaring

   Het dossier is niet op orde en/of voldoet niet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), er wordt een NIET- akkoordverklaring/Niet Ontvankelijk afgegeven.

   Het dossier wordt teruggestuurd naar school met een duidelijke terugkoppeling van wat er precies nodig is voor verdere begeleiding van de leerling. Ouders worden hiervan vanzelfsprekend op de hoogte gesteld.

Bekijk ook

Aanmelden!

Voor aanmelding Dyslexie onderzoek en/of behandeling, vergoed of niet vergoed, klik op de afbeelding of op de tekst aanmelden

Behandeling

Interesse in behandeling Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Onderzoek

Onderzoek naar Dyslexie? Lees hier meer over hoe Het ABC dat verzorgt voor jouw kind of leerling.

Poortwachter

De Poortwachter is het aanspreekpunt voor de dyslexie vergoede zorg.