Voor de professionalHet ABC biedt begeleiding op de volgende gebieden:

 • Begaafdheid
  Cognitief talentvolle en begaafde leerlingen hebben een passend onderwijsaanbod nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen.

  Onderwijsaanpassingen in het VO, als bijvoorbeeld peergroup onderwijs, kunnen aangeboden worden op verschillende niveaus:
  – Binnen de eigen groep
  – Groepsdoorbroken
  – Bovenschools
  – Voltijd HB onderwijs

  Wij bieden scholing en trainingen voor leraren en schoolteams om te professionaliseren op het gebied van begaafdheid. Denk aan trainingen voor podiumpresentatie, implementeren peergroup onderwijs of leren hoe de hoogbegaafde leerling te (h)erkennen.

 • Executieve functies
  Hoe goed zijn de executieve functies bij leerlingen ontwikkeld? En hoe goed worden ze gebruikt?

 • Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
  Een ziek kind blijft een schoolkind. Daarom spreken wij een kind aan op zijn gezonde deel. Ons werk is gebaseerd op drie pijlers: informeren, begeleiden en lesgeven. Die kunnen in combinatie ingezet worden, maar kunnen ook op zichzelf staan. Hier leest u hoe wij daar invulling aan geven. Wij zetten ons daarbij in voor de leerling, de school en de ouders/verzorgers.

 • Gedrag en schoolklimaat
  Hoe zorg je schoolbreed voor een goed en veilig pedagogisch klimaat?

Hoe kan ik je helpen?

Neem gerust contact met ons op