In de eigen groep

Differentiëren, compacten en verrijken

De onderwijsaanpassingen voor begaafde leerlingen dienen altijd te beginnen in de eigen, reguliere groep. Deze bestaan uit het differentiëren van het reguliere lesaanbod op meerdere niveaus. Hiernaast dien je herhaling te verminderen door delen van de lesstof te schrappen (compacten) en is het belangrijk om aanvullend verrijkingsmateriaal in te zetten tijdens de vrijgekomen tijd.

Persoonlijke leerdoelen en vaardigheden

Hierbij dient specifieke aandacht voor (leer)doelen en vaardigheden ook een plek te krijgen. Begaafde kinderen hebben evengoed behoefte aan begeleiding en worden door het uitdagende lesmateriaal en de benodigde begeleiding gestimuleerd om aan deze vaardigheden te werken en zo tot verdere ontwikkeling te komen.

Hoogbegaafdheid in jouw klas

Heb je het vermoeden dat er een begaafde leerling in jouw klas zit? En heb je vragen over het aanbod of de aanpak en juiste begeleiding?

In consultgesprekken met een specialist begaafdheid wordt nader ingegaan op deze vragen. Niet altijd is er direct een begaafdheidonderzoek nodig. Ook is het mogelijk om in een consult met een van onze specialisten de situatie van het kind in kaart te brengen en samen te kijken naar de mogelijkheden.

We stemmen de werkwijze altijd af op de vraag die er ligt. Een of meerdere gesprekken zijn mogelijk, zowel op school als bij Het ABC. Desgewenst samen met de ouders. Bij Het ABC kun je ook terecht voor inzage in verrijkingsmaterialen, literatuur en extra leerstof.

Begeleiding bij het lesgeven

Meer weten over begaafdheid in jouw klas?

Neem contact op met onze adviseurs